School

Onderwijs is in de Democratische Republiek Congo niet gratis. Dit betekent dat het voor veel kinderen van Congo onmogelijk is om naar school te gaan. Stichting Hart en Handen in Aktie (HHA) bouwt aan een school om de armste kinderen toegang te bieden tot onderwijs en daarmee hun toekomst veilig te stellen.

HHA bouwt momenteel in Kinshasa aan een basisschool, basisschool ‘Source de Grâce’ (Bron van Genade). Inmiddels zijn 5 van de 6 klaslokalen klaar en wordt er in die lokalen al lesgegeven. Ook is er op het terrein een toiletgebouw gemaakt. Droom is het gebouw zo snel mogelijk af te maken en in te kunnen richten zodat zo’n 300 kinderen er dagelijks naar school kunnen gaan.  

 

Steun de kinderen van Congo

Meld u aan voor de nieuwsbrief of maak een gift over

Freddy

Freddy was 9 jaar oud toen hij voor het eerst naar school ging. Hij had er altijd van gedroomd om naar school te mogen. Zijn moeder werkte hard maar had nauwelijks genoeg inkomen om haar kinderen en zichzelf te voeden. School leek daarom nooit mogelijk te worden. Toen Freddy drie jaar geleden hoorde dat hij naar school mocht, was hij dan ook de koning te rijk. En dat was te merken: Freddy werkt hard, haalt goede cijfers en spreekt inmiddels vloeiend Frans! 

“Met onderwijs help je een kind op reis naar een zelfstandige toekomst.”

Wat is er nog nodig voor de school?

De school is deels in gebruik genomen. Zodra er voldoende middelen ontvangen zijn, kan het laatste lokaal worden gebouwd. Ook staat er nog een kantine gepland en dienen nog allerhande klussen in en rondom de school afgerond te worden. Naar schatting zal nog een bedrag van ca. Euro 35.000,- nodig zijn om het geheel af te ronden. 

Voor de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van lokale ambachtslieden. Zo draagt dit project bij aan de werkgelegenheid in deze zeer arme gemeenschap. Ook worden leerling-vakmensen in de praktijk opgeleid bij de uitvoering van de werkzaamheden zodat zij na de bouw de mogelijkheid hebben om elders werk te vinden. 

 

Onze missie

Stichting Hart en Handen in Aktie (HHA) wil de kinderen van Congo een veilig thuis bieden. Dit doet HHA door de kinderen niet alleen te voorzien van basisbehoeften maar ook door te werken aan hun toekomst. Wij geloven dat de kinderen van nu de toekomst van hun gemeenschap en zelfs hun land positief kunnen veranderen. Daarom biedt HHA niet alleen basishulp maar wordt ook ingezet op onderwijs. 

In de Congolese politiek wordt momenteel gesproken over gratis onderwijs voor alle kinderen. Hoewel deze ontwikkelingen gunstig stemmen, is momenteel nog niet zeker of het ook daadwerkelijk door zal gaan.  

Sponsor een schoolbank

In Congo zitten de kinderen op schoolbanken met een werkblad voor de zitplaats. Elke schoolbank biedt zitplaats aan drie kinderen. De schoolbanken worden gemaakt door een lokaal bedrijf en kosten Euro 100,- per stuk.  Momenteel zijn nog 50 schoolbanken nodig om alle kinderen van een zitplaats te kunnen voorzien. 

Wees betrokken. Doe mee.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en leef mee met het werk voor de kinderen van Congo.

Stichting Hart en Handen in Aktie
Postbus 1177, 2302 BD Leiden
info@kinderenvancongo.nl
06-59062433
NL84 ABNA 0541 1418 72 t.n.v. Stichting Hart en Handen in Aktie