Kerk

Meer dan 80% van de Congolezen is christen. Het geloof is dan ook erg belangrijk in de Democratische Republiek Congo en maakt in veel gezinnen deel uit van de opvoeding. De kerk is voor velen een veilige plek: een plek van troost en van vieren. Ook is het een plaats van samenkomen, van onderling contact en elkaar tot steun zijn. 

Stichting Hart en Handen in Aktie (HHA) geeft hulp ongeacht religie, afkomst, gender of achtergrond. Wel gelooft HHA dat de kerk belangrijk is in de Congolese samenleving en daarmee voor de kinderen van Congo. HHA werkt daarom samen met kerken in Congo en kerken in Nederland. Voorgangers worden getraind in pastoraat. Ook is er aandacht voor traumaverwerking (bijvoorbeeld oorlogsslachtoffers of slachtoffers van seksueel misbruik). Een ander belangrijk onderdeel van de training van voorgangers is het bestrijden van corruptie.  

 

Steun de kinderen van Congo

Meld u aan voor de nieuwsbrief  of maak een gift over

Yvonne

Yvonne is moeder van 3 kinderen. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats; meestal verbleef ze in de buurt van kindertehuis Bibwa in de hoop dat ze daar klusjes mocht doen om zo een maaltijd te verdienen. Het geloof is voor haar essentieel. De hulp die ze krijgt, ervaart ze als ‘manna uit de hemel’, een onverwachte genade van God die haar overkomt. De kerk is voor haar heel belangrijk. Wekelijks gaat ze er naartoe om te bidden of om een dienst bij te wonen. Het geloof houdt haar op de been en zorgt ervoor dat Yvonne ondanks haar moeilijkheden positief in het leven staat. Het bezoek van geloofsgenoten uit Nederland ervaart zij als een geschenk en het inspireert haar in haar dagelijks leven en in de opvoeding van haar kinderen. 

“De kerk is bedoeld als plek waar het goed is.”

Bouw GODcentre

Op initiatief van GODcentre – een kerkelijke gemeente in Voorschoten – wordt gebouwd aan een GODcentre in Kinshasa, in stadsdeel Menkao. Bedoeling is dat vanuit dit GODcentre voorgangers zullen worden getraind in pastoraat en het bestrijden van corruptie, dat bewoners van Menkao hier een veilige plaats zullen hebben en dat er ook hier opvang van straat- en weeskinderen plaats zal kunnen vinden. Ook is er landbouwgrond aangekocht door GODcentre. Hierop worden cassavebomen gekweekt en gewassen verbouwd, zoals maïs en pondu (een lokale groente). De opbrengsten van verkoop van deze gewassen worden gebruikt voor de verdere uitbreiding van het project. 

In de toekomst wil men tevens een basisschool op het terrein vestigen en zal er een voorziening voor gezondheidszorg worden ontwikkeld. Ook zijn er plannen voor het starten van een beroepsopleiding. 

Met de ontwikkeling van GODcentre Menkao wil men de Congolese bevolking bijstaan en helpen. Tevens wil men voorgangers inspireren om de kerk nog meer onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven in Congo. 

 

Publiciteit

Pastor Arno van der Knaap is als voorganger verbonden aan GODcentre Voorschoten. Meerdere malen bezocht hij de projecten van Stichting Hart en Handen in Aktie (HHA) en zo raakte hij betrokken bij het werk in Congo. Bij zijn spreekbeurten, in interviews, op sociale media en op televisie vraagt hij regelmatig aandacht voor de situatie in Congo. Arno van der Knaap is geraakt door de situatie van de kinderen van Congo. Zijn droom is dan ook om hoop te brengen in vaak uitzichtloze situaties.   

Kerken betrokken

Wil jouw kerk betrokken zijn bij het werk in Congo? Dat is uiteraard meer dan welkom. Neem vrijblijvend contact met ons op voor kennismaking. 

 

Wees betrokken. Doe mee.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en leef mee met het werk voor de kinderen van Congo.

Stichting Hart en Handen in Aktie
Postbus 1177, 2302 BD Leiden
info@kinderenvancongo.nl
06-59062433
NL84 ABNA 0541 1418 72 t.n.v. Stichting Hart en Handen in Aktie